BIOGRAFIJA

Diplomirani psiholog i psihoterapeut

Diplomirani sam psiholog i psihoterapeut (posjedujem Europski certifikat za psihoterapiju i dopusnicu Hrvatske psihološke komore). Radno iskustvo stjecala sam na različitim poslovima iz područja psihološke djelatnosti, a 2004. godine otvorila sam privatnu psihološku praksu Anima i započela samostalno pružati psihoterapijske usluge osobama svih dobi i s različitim psihološkim problemima.

Paralelno provodim radionice sa srednjoškolskim učenicima i profesorima u okviru projekata Društva za kibernetiku psihoterapije, te podučavam buduće psihoterapeute u okviru međunarodno priznate Škole za kibernetiku i sistemsku psihoterapiju u Rijeci (pri European Family Therapy Association i European Association of Psychotherapy) (ukpo.hr). Aktivna sam sudionica međunarodnih kongresa i konferencija o psihoterapiji. 

Suradnica sam Grada Rijeke na portalu svejeok.hr namijenjenom psihološkom savjetovanju mladih.   

Profesionalno sam surađivala sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka, Filozofskim fakultetom u Rijeci; Odsjek za pedagogiju, Agencijom za odgoj i obrazovanje u Rijeci, Hotelima Baška d.d., Grand hotelom Adriatic d.d., Grand hotelom Bonavia, JGL, CB Maritime, Pomorskim fakultetom u Rijeci, Centrom za izobrazbu pomoraca i cjeloživotno obrazovanje, Hrvatskom gospodarskom komorom, ŽK Rijeka, Novim listom i drugi.

Volonterski sam pružala uslugu supervizije djelatnicima Hospicij Marije Krucifikse Kozulić u Rijeci