PSIHOTERAPIJSKE USLUGE

Konzultantske usluge

Osnova poslovnog uspjeha je djelotvorna komunikacija.

Komunikacija u kojoj se dobro osjećamo izgleda jednostavna, obogaćujuća i uspješna. S druge strane, komunikacija sa suradnicima koja nije djelotvorna onemogućava nas da u poslovnom kontekstu ostvarimo maksimum. 

Učenje djelotvorne komunikacije nije dio obaveznog programa obrazovanja na bilo kojoj razini što često može biti prepreka u postizanju zajedničkih poslovnih ciljeva. Iz iskustva seminara i radionica (s temama promjene komunikacijskih obrazaca, poboljšanja međuljudskih odnosa osoba uključenih u timove, anti stres program) smatram da se komunikacija može i mora naučiti u svim situacijama u kojima je posao koji radimo povezan s drugim ljudima (klijentima ili suradnicima).

Organizacije koje su to prepoznale, a u kojima sam provela više stručnih edukacija i predavanja su Hoteli Baška d.d., Grand hotel Adriatic d.d., Grand hotel Bonavia, JGL, CB Maritime, Pomorski fakultet u Rijeci, Hrvatska gospodarska komora, ŽK Rijeka i drugi.