PODUČAVANJE

Škola kibernetike i sistemske terapije

U Školi kibernetike i sistemske terapije kreiramo kontekst za učenje i istraživanje psihoterapije, uvažavajući sva dostupna nam znanja iz dosadašnjih psihoterapijskih škola i pravaca, filozofije, etike, estetike, fizike, biologije, genetike, medicine, antropologije, lingvistike, psihologije, komunikologije… 

Kibernetika i sistemska terapija usmjereni su na razumijevanje kompleksnosti ljudske prirode, uvijek smo otvoreni za različitost koja bi mogla biti u funkciji terapijske promjene. Uzimajući u obzir da je svaka osoba jedinstvena, smatramo da i psihoterapija treba biti jedinstvena za svaku osobu.Istražujemo pitanja po čemu je naš klijent poseban i različit, što ga čini jedinstvenim? Terapijski radje otvoreni, kreativni čin, vođen ka unaprijed definiranim klijentovim ishodima u budućnosti kao ciljevima za terapijsku promjenu i postignuće kroz otkrivanje i korištenje opažanih resursa u tijeku psihoterapijskog rada. Način kojim to radimo je refleksija na učinjeno, konverzacija kao razmjena ideja, te hipnoterapija kao znanost o interkomunikaciji.